A FUNDACIÓN

FIA GALICIA: enxeñaría e desenvolvemento agrícola

Os Enxeñeiros Agrónomos levan case dous séculos aplicando os coñecementos científicos e técnicos para mellorar as condicións de vida no mundo rural e a produción de alimentos no marco da conservación do medio natural. Estes retos cobran maior relevancia no contexto actual no que é necesario loitar contra o cambio climático e protexer a biodiversidade.

Neste contexto nace a Fundación de Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia, unha iniciativa do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia cuxo obxectivo é promover o desenvolvemento da sociedade e da economía galega a través de actuacións relacionadas coa Enxeñería Agronómica: defensa da medio natural, fomento dunha produción agrícola máis sostible, ou conservación do ecosistema, da paisaxe e dos recursos tanto mariños como terrestres.

SOBRE NÓS

O noso organigrama

Presidente

Pedro Calaza Martínez
Decano do COIAG

Patronos Natos

Ricardo Vázquez Pérez
Interventor do COIAG

Alejandra Álvarez de Mon Rego
Secretaria do COIAG

Fernando García Abal
Delegado A Coruña do COIAG

Xesús Pablo González Vázquez
Delegado de Lugo do COIAG

Manuel González Sarria 
Delegado de Ourense do COIAG

María Julia Pérez Pacios
Delegada de Pontevedra do COIAG

Patronos Electos

Rogelio Villar Gantes

Nicasio Mejuto Martín

Membros de Honra

O titular da “Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia”

O representante da “Universidade de Santiago de Compostela”

Secretario

Eloy Soto Pineda

Xerente

José Antonio Rivas Paz