Obxectivo xeral

A Fundación de Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia é unha iniciativa do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia que nace co obxectivo de impulsar o desenvolvemento da sociedade e da economía galegas a través de accións relacionadas coa Enxeñaría Agronómica: defensa do medio natural, promoción e dunha produción agrícola máis sostible, ou conservación do ecosistema, da paisaxe e dos recursos tanto mariños como terrestres.

A investigación, a innovación e o desenvolvemento serán os eixos sobre os que xirarán as actuacións da Fundación, que tamén pretende acadar a xustiza ambiental e a fame cero no marco da economía circular.

Obxectivos particulares

Creación dun comité técnico permanente de expertos, para asesorar a materia a través dos técnicos dos concellos. O seu obxectivo é implantar a visión da Enxeñaría Agronómica na toma de decisións dos concellos.

Esta comisión contará co apoio dun equipo técnico vinculado á universidade e ao sector privado especializado para dar resposta a cuestións como o aproveitamento das potencialidades dos diferentes territorios e oportunidades a partir dunha produción planificada, adaptada ao medio natural e social e plenamente aliñados coas políticas de Europa, a Xunta de Galicia e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible patrocinados pola FAO.

Institución dos PREMIOS DA FUNDACIÓN como mecanismo para dar visibilidade tanto aos profesionais como a aqueles proxectos que reflictan a importancia e influencia da ENXEÑERÍA AGRONÓMICA no desenvolvemento de Galicia.

 • Enxeñeiro Agrónomo máis destacado (convocatoria anual).
 • Proxecto emblemático.
 • Empresa/institución distinguida.

A convocatoria dos premios, así como o xurado que os concederá, serán designados polo Padroado.

Fomento da profesión, a través das seguintes accións:

 • Participación en xornadas e eventos relacionados co desenvolvemento de Galicia
 • Concesión de bolsas a estudantes para favorecer o seu acceso ao mundo profesional.
 • Desenvolvemento da I+D+i con especial orientación á sustentabilidade das actuacións relacionadas coa Enxeñaría Agronómica. A Fundación prestará apoio administrativo e técnico ás empresas e grupos de investigación que o requiran.
 • Desenvolvemento de actos e publicacións, en colaboración con diferentes institucións como a propia Coiag, o Consello Superior de Enxeñería de Galicia (CGES), a Administración e as Universidades. O seu obxectivo é xerar correntes de opinión sobre temas de interese xeral, pero desde a perspectiva da Enxeñaría Agronómica. Por exemplo:
  • Xestión de Infraestruturas no rural, con atención á depuración de núcleos mediante tecnoloxías brandas e ao deseño e mellora dos sistemas de abastecemento no medio rural, á mobilidade rural e á súa conexión cos medios urbanos, e ás instalacións enerxéticas necesarias, con especial atención ás características sociais. de Galicia.
  • A conservación da paisaxe e a integración das actividades e infraestruturas agrarias no novo paradigma de conservación da biodiversidade, vinculándoas coas ferramentas que a administración estableceu.
  • Novo Modelo Alimentario, baseado na calidade e na produción local adaptada ás condicións do noso entorno e cunha visión circular e sostible
  • Organizar a “Noite da Enxeñaría Agronómica”, para dar a coñecer á sociedade a visión e a actividade dos Enxeñeiros Agrónomos. Será un acto para mostrar que os profesionais da Agronomía están preparados para afrontar importantes retos da sociedade moderna, como a recuperación da dignidade da vida no mundo rural e a necesaria vinculación entre este e os contornos urbanos, así como a construción dun novo alimento. modelo baseado na tradición e potencialidade do rural galego.

Convenios específicos con universidades, institucións públicas e entidades privadas para transmitir a importancia da Enxeñaría Agronómica no desenvolvemento da sociedade, non só no rural, senón tamén no urbano, nos que a actividade agronómica é cada vez máis importante para actuacións como o desenvolvemento do verde. infraestruturas. Entre as accións máis importantes destacamos:

 • Colección de Estudos que aporten valor á sociedade en xeral e á profesión en particular. Como elemento nuclear, preténdese desenvolver un estudo socioeconómico do rural en Galicia, coa colaboración dos padroados da Fundación: a Escola Politécnica Superior de Lugo (USC) e a Xunta de Galicia.
 • Formación, mediante a promoción de cursos homologados polas universidades galegas que permitan aos enxeñeiros agrónomos, principalmente aos que desenvolven a súa actividade en Galicia, reciclarse, adaptarse ás novas tecnoloxías e coñecer a lexislación en constante cambio que afecta á profesión. Nestes cursos tamén se valorará a versatilidade dos enxeñeiros agrónomos e o seu papel relevante nos retos de futuro: infraestruturas verdes, cambio climático, economía circular, paisaxismo, mellora alimentaria.