De conformidade coa normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, A FUNDACIÓN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA, (C.I.F. G02908051), só rexistra aqueles datos persoais que foron facilitados libremente polo usuario, incorporándoos á súa base de datos coa finalidade de atender a consulta e/ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario. No caso de que un usuario introduza os seus datos persoais, estes só serán tratados para a finalidade para a que foron facilitados, de acordo coas esixencias da lexislación española de Protección de Datos vixente en cada momento. En calquera momento, o usuario poderá exercer os seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión/dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidade dos datos e Oposición) mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, na que figure o seu nome, apelidos e copia D.N.I., coas instrucións precisas para tal fin. Neste caso, adoptaranse todas as medidas necesarias para garantir a tramitación inmediata desta solicitude. Se tes dúbidas sobre algunha destas condicións ou queres exercer os teus dereitos, podes poñerte en contacto co noso Delegado de Protección de Datos en dpd@coiag.es. Os seus datos en ningún caso serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento previo. O período de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata a finalización da nosa relación contractual ou o exercicio dos seus dereitos, salvo no caso de conservación por obriga legal.

Información básica e relevante sobre protección de datos persoais relativa ao responsable do tratamento:

SISTEMA DE TRATAMENTO: Automatizado
RESPONSABLE: A FUNDACIÓN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA PARA O DESENVOLVEMENTO DA GALICIA (C.I.F. G02908051)
Calle Luis López Casanegra, 5-baixo A, 15006 A Coruña (España)
CONTACTO: fia@coiag.es
FINALIDADE: Xestión de datos dos usuarios que completen o formulario de contacto ou subscrición a boletíns ou boletíns; realización de trámites administrativos, orzamentos, comunicacións comerciais e informativas; xestión de consulta e reserva de citas; Inscrición en cursos e obradoiros.
CONSERVACIÓN: Durante a relación comercial e mentres o usuario ou abonado non exerza o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obriga legal.
LEXITIMACIÓN: Base xurídica do Tratamento:
• Execución dun precontrato
• Consentimento do interesado
• Interese lexítimo por parte do interesado mediante comunicación gratuíta, achegando copia do DNI ou identificación persoal
• Obriga de facilitar os datos que se tratan ao interesado por solicitude deste.
DESTINATARIOS: Os datos non serán cedidos sen o consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal. Non hai destinatarios de transferencia.
Garantías aplicables:
• copias de seguridade en dispositivos informáticos
• medidas de seguridade nos arquivos físicos
• Compromiso total do Responsable e do seu persoal co acceso aos datos.
DEREITOS: Tes dereito a:
• solicitar acceso a datos persoais
• solicitar a súa rectificación
• solicitar a limitación do seu tratamento
• solicitar a súa eliminación
• opoñerse ao tratamento
• portabilidade de datos
• dereito ao esquecemento
• dereito a retirar o consentimento prestado
• dereito a reclamar ante a AGPD

Pode exercer estes dereitos solicitándoo por escrito comunicándose co Responsable do Tratamento de xeito gratuíto, achegando copia do seu DNI ou identificación persoal, ben no citado enderezo postal, ben por correo electrónico a fia@coiag.es. Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición prestados premendo na sección “cancelar a subscrición” de todos os correos electrónicos, boletíns ou boletíns que envíe o provedor. O Responsable adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos persoais que trata, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

ORIXE: O propio interesado: información facilitada polo propio interesado e axeitada ao servizo por este solicitado.