Xornada Técnica: Caderno de Campo Dixital Agrícola

A Fundación Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia organiza esta Xornada cuxo obxectivo é informar das últimas novidades relacionadas co Caderno de Campo Dixital Agrícola e seu marco regulamentario.

Horario:  Lunes 29 de mayo de 17:00 a 19:30 horas.

Inscripción: Curso gratuito, pero require inscrición, data tope o xoves 25 de maio.

PROGRAMA:

Marco normativo polo que se establece o réxime de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios. Caderno de explotación.

Rexistro electrónico de transaccións e operacións con produtos fitosanitarios. Aplicación RETO.

Sistema Integral de Xestión de Explotacións porcinas/avícolas/bovinas  (SIGE).  Contido Mínimo. Plan de xestión Ambiental.  Xestión de estercos e puríns da explotación. Plan de control.

Rexistro das Mellores Técnicas Dispoñibles (MTDs)

Rexistro autonómico de explotacións agrícolas e o Caderno dixital de explotación agrícola. Contido mínimo.

Nutrición sostible de solos agrícolas.  Caderno de fertilización, contido mínimo.

Estratexia «Da granxa á mesa» para un sistema alimentario xusto, saudable e respectuoso co medio ambiente,  redución do uso e do risco de produtos fitosanitarios nun 50 % para 2030, así como unha redución adicional do 50 % do uso de los produtos fitosanitarios máis perigosos no mesmo período.

Réxime sancionador en materia de nutrición sostible nos solos agrarios.

Réxime sancionador en relación ao rexistro de Mellores Técnicas Dispoñibles.

RELATORES:

Presenta a Xornada: Pedro Calaza Martínez (presidente da FIA)

Nicasio Mejuto Martí (Subdirector xeral de Explotacións Agrarias)

María Julia Pérez Pacios (Xefa do Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra)

CARTEL